Nyfødtfotografering og Baby fotografering

info, priser og bestilling

Feiringen av en ny baby.

Et nytt familiemedlem.

En liten bunt med kjærlighet og glede.

Du vil gjerne at denne følelsen skal vare evig. 

Med en nyfødt fotosesjon kan noen av disse øyeblikkene gjøres evige. 

 

I det avslappede og kjente miljøet i ditt eget hjem, vil jeg gjerne lage disse minnene for og med deg. 

 

Det anbefales å ta nyfødte bilder i løpet av de første 21 dagene, (å foretrekke de første 10 dagene) når babyer generelt sover mer, mindre aktiv og fortsatt krøllet opp som de var i livmoren. 

 

Denne pakken er likevel egnet fra nyfødt, opp til en sittende økt (ca. 6 måneder). 

 

Mine nyfødte økter er en mild blanding av livsstil og oppsett.

Gjør øktene mine litt unike. 

 

Du får naturlige bildene i ditt eget hjem, samt noen milde oppsett som gir deg litt mer studiofølelse av oppsettet. 

 

Naturlig og "livsstils" tilnærming i fotograferingen min, med litt skånsom babyposering. 

 

Jeg sikter på en kombinasjon av å fange de mest ærlige, vakre og uttrykksfulle øyeblikkene mulig, 

 

Inkludert rekvisita innpakninger og fargekoordinering alt levert av meg. 

 

Jeg jobber på en mest mulig naturlig måte. 

Ingenting er tvunget. 

Vi tar tiden våres. 

 

Gjerne se galleriet mitt for eksempler på arbeidet mitt. 

 

Andre familiemedlemmer og søsken kan også delta i økten, men gi beskjed på forhånd. 

 

Familiebilder inkludert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

The celebration of a new baby. 

A new member of the family. 

A tiny bundle of love and joy. 

You would love for this feeling to last forever.  

With a newborn photo session, some of these moments can be made everlasting.

 

In the relaxed and familiar environment of your own home, I would love to create these memories for and with you.

 

It is recommended to take newborn photos within the first 21 days, (preferable in the first 10 days) when babies are generally sleeping more, less alert and still curled up as they were in the womb.

 

This package is never the less, suitable from newborn, up to a sitting session, (around 6 months). 

 

My newborn sessions are a gentle mixture of lifestyle and setups. Making my sessions a little unique.

 

You get the natural looking photos in your own home as well as some gentle setups giving you a little more setup studio feel.  

 

Natural and "lifestyle" approach in my photography, with some gentle baby posing. 

 

I aim for a combination of capturing the most honest, beautiful and expressive moments possible, 

 

Including props wraps and colour coordinating all provided by me. 

 

I work in the most natural way possible.

Nothing is forced.

We take our time.

Please see my gallery for examples of my work.

 

 Other family members and siblings are also free to join in the session, but please let me know in advance.

 

Family photos included.

________________

Prisen inkluderer konsultasjon før økt, økt tid, etterproduksjonsarbeid.

10 digital filer.

I tillegg......

 

Uten plikt til å kjøpe, noe ekstra digital filer kjøpes seperat fra ditt private galleri som følger. 

 

 

 

 

Individuelle bilder 150nok 

 

5 bilder 600nok 

 

10 bilder 1200nok 

 

20 bilder 2400nok 

20+ (alle) 3000nok